Osmanlı Rumeli’de fetihlere başladığı sırada Doğu Roma ve Balkan devletleri siyasi istikrardan tamamen mahrum durumdaydılar. Bu iç kargaşaya ilaveten birbirleri ile de çeşitli ihtilafları vardı. Yıllar önce Rumeli’ye geçen Osmanlı kuvvetleri Doğu Roma’ya ait toprakları fethettikten sonra Slav unsuru ile karşılaştılar. Balkanlarda kalabalık bir kütle teşkil eden Bulgar, Sırp ve Bosnalı gibi Slav halkları aralarındaki geçimsizlikleri bir tarafa bırakarak Türk fetihlerine karşı koymak için birleşememişlerdi. I. Murad bölgede sürdürdüğü dahiyane siyaset sayesinde ayrı parçalar halinde kalmaları temin edilmiş ve bu ülkelerin fetihleri ile ilgili planlar hızlanmıştı. Bulgaristan ve Yukarı Makedonya’nın zaptından sonra bilhassa Sırplar arasında kıpırdanmalar görülmeye başlanmış ve tehlikenin gittikçe büyümesi Sırpların birleşik mukavemet hissini kamçılamışsa da Sırpsındığı ve Çirmen muharebelerinde alınan feci yenilgilerden sonra Osmanlı kudreti karşısında duyulan korku daha da çok artmıştı. Lakin Boşnak kralı Twartko Osmanlı ile hiç savaş yapmamıştı. Dalmaçya sahilinde bazı bölgeleri ele geçirince kendinde cesaret bularak Osmanlı’ya karşı ciddi bir ittifak arayışına girdi.

Slavlara Karamanoğlu Desteği

Bu ittifaka en büyük destek Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılmasından sonra ortaya çıkan beyliklerin en güçlülerinden olan ve kendisini Selçuklu Devleti’nin varisi olarak gören Karamanoğlu Beyliği idi. Boşnaklar ittifak ordularla Osmanlı’nın Rumeli tarafına saldırırken Karamanoğlu Beyliği’de Anadolu tarafına saldıracaktı. Bu ittifak teklifine Sırplar da sıcak bakmış ve sonunda ittifak sağlanmıştı. Boşnak ve Sırp askerlerinden müteşekkir olan askerler toplanmaya başlamıştı. Karamanoğlu Alaaddin Bey ise Osmanlı’ya orduları ile birlikte hücum ederek  Rumeli’deki Osmanlı askerlerini Anadolu’ya çekmeye çalıştı. Hızla ilerleyen Karaman askerleri Osmanlı’nın Anadolu’daki çeşitli bölgelerini ele geçirdi. Durumdan haberdar olan I. Murat acilen ordularını toplayarak Karaman üzerine yürüdü. Bu sırada hazırlıklarını tamamlayan Twartko komutasındaki Boşnak-Sırp ittifakı Osmanlı toprakları üzerine yola koyulmuştu. I. Murat’ın hızla üzerlerine geldiğini öğrenen Karaman ordusu hızlı bir şekilde Konya’ya doğru geri çekildi. Osmanlı ordusu Konya’ya doğru ilerleyerek şehri kuşatmaya başladı. İttifak ordularının Osmanlı’ya karşı toplandığı bilgisi sultana ulaşınca emrindeki askerlerin bir kısmını Rumeli’ye gönderdi. Alaaddin Ali Bey  I. Murat’ın damadıydı. Konya ulemasından bir heyeti ve hanımı Nefize Sultanı I. Murad’a şefaatçi olarak gönderdi. Ulemaya olan saygınlığı ve kızına olan sevgisinden dolayı müslüman kanı akıtmak istemeyen Sultan I. Murad, Alaaddin Ali Bey’i zaptettiği şehirleri Osmanlı’ya iade etmesi şartıyla affetti. Ve kuşatmayı kaldırdı.

Türkler Ploşnik’e Varıyor

Topliça Nehri kenarında bulunan Ploşnik diye anılan yerde karşısında düşmanı bulamayan Osmanlı kuvveti bir anda ganimet için yağmaya girişmeye başladı. Bu sırada askerlerini zaptedemeyen Kula Şahin Paşa yağmaya katılan 18.00 askere karşılık yalnızca 2.000 kişilik akıncı birliği ile kalmıştır.

Slavlar Harekete Geçiyor

Oysaki Sırp ve Boşnak kuvvetleri bu kuvvetleri izlemekteydi ve bu durumu fırsat bilen 30.000 kişilik ortak kuvvet bir anda Osmanlı’nın karşısına çıktı. Sırplar merkezde ağır zırhlı Sırp süvari kuvvetleri ve kanatlardan okçu hafif süvari desteğinde saldırıya geçtiler. Bu arada 2000 kişilik Türk akıncı birliği ve Şahin Paşa vuruşa vuruşa geri çekildi, Şahin Paşa canını zor kurtardı ancak Sırplar hızla yağma ile meşgul 18.000 kişilik akıncı kuvvetine yöneldiler, neye uğradığını şaşıran  ve disiplini bozulan Osmanlı kuvvetleri hiçbir şey yapamadılar. 18.000 kişilik birlikten sadece 5.000 kişi bu ortak ordunun elinden kaçabildi. Miloš Obilić’de bu Sırp ordusunda idi ve okla yaralanan Sırp askerlerinden biriydi. İşkodra beyinden ise bir yardım gelmemiştir. Zira bu bey Sırbistan tarafında savaşmayı sürdürmüştür.

Yeni Bir Savaşın Ayak Sesleri

Bütün bu hazırlıkları günü gününe takip eden Sultan I. Murad diplomatik yollarla bazı prensliklerin bu ittifaka dahil olmaları engelledikten sonra oğulları Bayezid ve Ya’kup Çelebi’ye haber göndererek sancak beyi bulundukları Kütahya ve Kayseri’deki askerleri toplayıp kendisine katılmalarını emretti. Bununla da yetinmeyerek Anadolu’daki beyliklerden İsfendiyaroğullarına, Saruhan, Aydın, Menteşe ve Hamitoğulları beylikleri ile Germiyan Beyliği Yakup Bey’e haber salarak girişecekleri bu büyük gazaya iştiraklarını talep etti. Müslüman beldelerden gönüllü askerlerde akın akın orduya doğru koşuyordu. Yeni bir savaş başlayacaktı ve bu savaşın adı I. Kosova Savaşı olacaktı…

Yorum Yazın

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz